Opdracht

"Houston, Exellys needs an idea"

Exellys creatief concept astronaut idee

Uitdaging?

Exellys is een sterke recruteringsorganisatie, ‘uniting ambitious companies and young tech talent’. Een sterke belofte, maar het ontbreekt een beetje aan een algemeen idee en een rode draad in de jongerencommunicatie. Let op: er zijn wel al een aantal uitingen en tools die behouden moeten worden.

Oplossing

Een AB-team van art director en copywriter gaat aan de slag om te brainstormen over mogelijke insteken. Uit een ruwe longlist van pakweg 10 bruikbare en onbruikbare ideeën wordt in overleg met de AB-accountmanager een drietal concepten in zogenaamde moodboards gegoten, die toegelicht worden aan de klant. Trots dat AB mocht meewerken aan het bedenken van dit koepelconcept aka ’space’ thema.

Exellys creatief concept ideeën

Resultaat

  • Na de keuze van het ‘idee’ of het concept wordt alles verfijnd en verder uitgewerkt.

  • Het gekozen creatief concept wordt al meteen toegepast op een jobbeursstand.

  • Vanaf nu is er een afgesproken concept om in alle uitingen mee te werken. Idee, structuur en uniformiteit: heerlijk!

  • Na anderhalve week gebruik van de stand al 200 geregistreerden.

  • Exellys slaagt er als Tech Talent Incubator in zich keer op keer in de kijker te werken bij de juiste IT-profielen.

Steven Thill - Brand & Communication Manager Exellys

Steven Thill Exellys testimonial website AB communicatie anders bekeken waregem

Momenteel zijn de beurzen een groot succes. Na 1,5 week zo’n 200 registraties binnen. Dat is bijna ongezien in de jaren dat ik voor Exellys werk.

Exellys employer branding astronaut