Opdracht

Ontwikkel voor Recupel een content strategie die correct afdanken stimuleert

Recupel merkstrategie contentstrategie AB

Uitdaging?

We hebben een aantal jaar intensief aan de merkbekendheid van Recupel in het algemeen gesleuteld (check onze eerste awareness campagne).  Tijd om een stapje verder te gaan. Na een strategische evaluatie komen we tot de vaststelling dat het merk nood heeft aan extra lading en activatiepower om nog meer mensen hun elektro-afval correct te doen afdanken.

De groot- en breedschalige above-the-line sensibiliseringscampagnes blijven belangrijk. Maar daarin zit een one-for-all message. Een content aanpak is daarop de ideale aanvulling.

Het is dé manier om de purpose van Recupel nog concreter te maken én onze boodschappen af te stemmen op diverse doelgroepen. Want 1 mono-boodschap volstaat niet om iedereen te overtuigen: er zijn verschillende soorten doelgroepen met elk hun eigen motivaties.

Maar welke boodschappen spreken elke individuele doelgroep het meeste aan?

Oplossing

Startpunt is de bepaling van verschillende persona’s, verdeeld in 2 groepen: de geïnteresseerden (die correct afdanken) vs de niet-geïnteresseerden (die niet correct afdanken, bvb. door elektro in de vuilnisbak te dumpen).

Binnen de geïnteresseerden hebben we verschillende types:

 • de ecologist
 • en de georganiseerde

Binnen de niet-geïnteresseerden gaat het om:

 • de hamsteraar
 • de hobbyist
 • en de individualist

Deze typologie is het resultaat van onderzoek naar de verschillende persona’s met hun specifieke drempels, triggers en touchpoints.

Dit alles vormt de basis voor de inhoud en de toon van boodschappen waarmee we de dialoog aangaan met de diverse doelgroepen. Op die manier kunnen we ipv 1 mono-boodschap in principe 5 verschillende boodschappen brengen (cfr 5 persona’s).

We bepalen content pijlers (thema’s) en met een duidelijke taakverdeling gaan we op een hands-on maar gestructureerde manier aan de slag.

Onze funnel is drieledig:

 1. bereik (interesse wekken a.d.h.v. storytelling via online media)
 2. activatie (traffic website ifv zoeken inzamelpunt obv postcode)
 3. interactie en ambassadorship (aanzetten tot shares en word-of-mouth via Facebook)
recupel merkstrategie AB

Resultaat

 • Social media templates zorgen voor een herkenbare stijl en vaste formats met het oog op efficiëntie in content creatie.

 • Social posts, blogs, video, gifs, gamification tactieken … we boren het volledige arsenaal aan om met diverse content op maat van geïnteresseerden en niet-geïnteresseerden een verhaal te brengen dat aanspreekt en aanzet tot actie.

 • Online advertising en gerichte targeting zorgen dat de juiste content de juiste mensen bereikt (cfr. persona’s).

 • SEO-optimalisatie resulteert in betere organische vindbaarheid via Google.

 • Uiteraard testen, evalueren en optimaliseren we continu. Rapportage in een dashboard op maat o.b.v. vooraf bepaalde kpi’s geven inzicht in de vooruitgang en werkpunten. Daardoor kunnen we onmiddellijk ingrijpen en bijsturen. Dat alles is gekoppeld aan het aantal ingezamelde ton elektro in real time, want dit is voor een organisatie als Recupel een belangrijke graadmeter, net zoals sales resultaten dat zijn voor een commerciële organisatie.

 • Doorheen het traject bouwen we de content gradueel verder uit en verfijnen we die op maat van elke persona. Dit gebeurt niet met de natte vinger, maar op basis van inzichten in de content performance en motivatie van de persona’s.

 • We noteren een navenante stijging in inzamelcijfers. Voor de resultaten in detail: check dit artikel waaruit blijkt dat nog nooit zoveel elektro en lampen ingezameld werden.

Graag live toelichting van ons werk?

BiJ JOU, BIJ ONS OF VIA VIDEOCALL

Vul je e-mailadres in en dat komt voor de bakker!


  Privacy policy